Heilige Week

In mijn werk speelt de Goede Week, stel ik vast, geregeld een rol. In 2002 bracht ik bij Halewijn een vertaling van La Passione. Via Crucis al Colosseo van de grote Toscaanse dichter Mario Luzi. Mijn Kruisweg in de stad verscheen in 2005 bij uitgeverij P. En in opdracht van de vijfjaarlijkse Passiespelen Tegelen (Venlo) schreef ik de tekst voor de editie 2015: Lente in Galilea. Een passiespel verscheen vooraf bij Halewijn en ook in het programmaboek van Tegelen. Bij Halewijn of P is er wellicht nog een exemplaar voorhanden. Werk van Luc Hoenraet verlucht Kruisweg in de stad en Lente in Galilea.

Recent nog bezorgde ik in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgie een nieuwe vertaling van de beroemde paassequentie Victimae pascali laudes uit de elfde eeuw. Als koorknaap zong ik die alternerende sequentie op het doksaal in Beveren-Leie. Ooit hoorde ik haar in de Santi Quattro Coronati hoog op de Coelius. In mijn Romeins dagboek noteerde ik op paasmaandag 13 april 1998: ‘De tweestemmige halleluja’s van de nonnen vullen de burchtkerk en bij het Victimae paschali, dat ik nergens in Rome zo mooi hoorde zingen, weet ik dat op deze heuvel de hemel de aarde raakt.’ (Vetera et Nova. Opstellen en notitites, P, 2019, p. 52)