Etruskisch Pompeji

De opening van een expositie over Pompeji in het Grand Palais te Parijs werd vorige week wegens het coronamormel verdaagd: https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/pompei. Intussen verscheen wel de Franse vertaling van een nieuw boek van Massimo Osanna, directeur van de Pompejaanse archeologische site.
Het tweede hoofdstuk van zijn overzicht van de meest recente vondsten geeft een overtuigend antwoord op de oude discussie of er ooit Etrusken in Pompeji waren. Sinds 2014 tonen opgravingen onweerlegbaar aan dat er een Etruskisch heiligdom was een paar honderd meter ten zuiden van de latere stadsmuur. Honderden vazen (offergaven) met tal van inscripties getuigen van een Etruskische stad.
Wie Pompeji zegt, denkt direct aan de Vesuvius en de ramp van 79 n.C., die het leven in een bloeiende Romeinse stad stillegde. Maar 600 jaar eerder was er al bedrijvigheid vanuit het Noorden, terwijl in de buurt ook de Grieken hun kolonies hadden. De nieuwe opgravingscampagnes leverden dus meer op dan die inmiddels beroemde Leda en de zwaan.