Zomeren?

Confcommercio, het verbond van Italiaanse ondernemingen, laat vandaag weten: de meest optimistische verwachting is dat Italië zich in juni kan herpakken, maar de meest realistische inschatting moet er rekening mee houden dat Italië pas begin oktober ‘opnieuw opent’.
Het perspectief van niet te zomeren op de vertrouwde heuvel bij de Arno na maanden quarantaine bij de Dender lijkt niet onmogelijk.
ἀλλὰ πᾶν τόλματον… zong Sapfo: maar alles is te dragen…

Foto 5