Lente, leven, liefde.

Morgen is het weer lente. Ondanks coronadreiging moet dit refrein van de anonieme dichteres uit de vierde eeuw blijven klinken. Haar lied gaat over lente, leven, liefde.

Cras amet qui numquam amavit
quique amavit cras amet.

Morgen moet de liefde komen
bij wie nooit heeft liefgehad,
bij wie ooit heeft liefgehad
moet de liefde morgen komen.

Pervigilium Veneris. Een lentelied.
Vertaling Patrick Lateur, Leuven, P, 2000³.

Flora of Lente. Fresco uit Stabiae (1ste eeuw), Nationaal Archeologisch Museum, Napels.