Saint Patrick’s Day

Patricius, Confessio 55 : ‘… quia cotidie spero aut internicionem aut circumveniri aut redigi in servitutem sive occasio cuiuslibet, sed nihil horum vereor propter promissa caelorum, quia iactavi meipsum in manus Dei omnipotentis, qui ubique dominatur, sicut propheta dicit: Iacta cogitatum tuum in Deum et ipse te enutriet. – … omdat ik elke dag verwacht vermoord of gevangengenomen te worden of in slavernij gevoerd of wat dan ook. Maar voor niets daarvan ben ik bang wegens de beloften van de hemel, want ik heb mezelf in de handen geworpen van de almachtige God, die overal heerst, zoals de profeet het zegt: Werp daarom uw kommer op Jahweh, Hij zal voor u zorgen.’ [Hand 20:24 – Ps 54:23 Canisiusvertaling]