Autun – 5

Nicolas Rolin, kanselier van hertog Filips de Goede, is een van de bekendste Autunois. Hij zit vroom te wezen voor de Madonna bij Van Eyck in het Louvre, en ook als opdrachtgever op Het Laatste Oordeel van Van der Weyden in Hôtel-Dieu in Beaune. In zijn geboortestad is zijn stadspaleis nu Musée Rolin, dat museaal in een halve eeuw quasi niets veranderd is. En dus niet voldoet. Alleen Gislebertus’ Eva van het noordportaal van de kathedraal is mooi gerestaureerd, zij kreeg haar zandkleur van weleer terug en ligt languit in een nieuw ingerichte zaal. Ooit schreef ik een vers over haar:

Gislebertus te fecit

De koude noorder heeft je eeuwen in een kil
portaal gepijnigd en de breuklijn van de tijd
sneed ijzig door je frêle lijf. Nu hang je stil
tussen de lovers als een kat die zich vermeit.

Want in de stroomlijn van je haren plukt je hand
nog steeds de vrucht der kennis die de slang je wees.
Je weet je naakt en mooi en teder in dit land
van Eden. Uit je ogen bijt de onrust in je vlees.

Wie kijk jij na? Wie heeft je schoonheid mogen raken?
Toen Gislebertus jou versteende, lag een schijn
van vrede in de groeven van zijn oud gelaat en
zijn handen beefden. Nu wil ik je Adam zijn.

in: Kunsttijdschrift Vlaanderen, 44 (1995) 3, p. 27.
Opgenomen in de verzamelbundel In tegenstroom, Leuven, P, 2015.