De speelman van Pamel

Roosdaal herdenkt vandaag Hubert van Herreweghen die exact honderd jaar geleden in deelgemeente Pamel werd geboren. De dichter (1920-2016) heeft die eeuw op vier jaar na volgemaakt en hanteerde 72 jaar lang de pen van 1943 tot 2015. Wie zijn werk niet kent en het pas verschenen verzameld dichtwerk ter hand neemt, leest het wellicht beter van achter naar voor. De geladen problematiek in klassiek aandoende verzen uit de eerste decennia maakt langzamerhand plaats voor verzen vol vitaliteit in velerlei vormen. Zeven decennia lang heeft Van Herreweghen vooral gezongen. Hij was een man van ritme, zijn verzen golven, zijn woorden huppelen en springen. Hubert van Herreweghen, de speelman van Pamel.