D’outre-tombe

Ambassadeur Chateaubriand zocht ontspanning als vrijetijdsarcheoloog in de buurt van de Tomba di Nerone ten noorden van Rome. In een brief aan Madame Récamier schrijft hij op 31 maart 1829 dat hij zeer veel lege sarcofagen aantrof, waarvan hij er wel eentje voor zichzelf zou kunnen gebruiken, ‘sans que ma poussière soit obligée de chasser celle de ces vieux morts que le vent a déjà emportée.’ François-René is op dat ogenblik 61 jaar. Hij zou tachtig worden. – Rome wekt weemoed op bij wie alleen maar oude stenen zoekt, werkt in op verbeelding en gevoel. En doet Chateaubriand vooruitlopen op de Franse romantiek.

Anne-Louis Girodet, Chateaubriand méditant sur les ruines de Rome, na 1808 (Musée d’Histoire de la Ville et du Pays Malouin, Saint-Malo)