Lam

1af3381f9f1d4eeb9c1153feab47980761701f52df514ae2baf7bde5fc43ed65 (2)

In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: “Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.” … Verder getuigde Johannes: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten.” (Johannes 1:29 en 32)