Exit Erasmus

Vorige nacht keurde het Britse parlement het voorstel goed om het Erasmusproject op te doeken. De Britten trekken dus ook een culturele grens en snijden Europese jongeren, ook hun jongeren, de pas af om als studenten een tijdlang in Groot-Brittannië of in het buitenland te verblijven. Wat een domme kortzichtigheid.
Vorige week stond ik in Rome nog voor Erasmus’ portret door Metsys in de Barberini. En bedacht dat hij zo graag in Londen te gast was bij zijn vriend Thomas Morus.
Classicus Boris Brexit is niet uit hetzelfde hout gesneden.