Oud en nieuw

Vandaag verschijnt bij de Leuvense uitgeverij P Vetera et Nova. Opstellen en notities, met een voorwoord door Anne Marie Musschoot. Bij P en andere uitgeverijen bracht ik tot dusver dichtbundels en vertalingen, bloemlezingen en redactioneel werk. Intussen verschenen in al die jaren in diverse tijdschriften en bladen bijdragen over antieke en moderne auteurs, over vertalen en over beeldende kunstenaars, brieven en dagboeken, etc.
Een tijdschrift is al even efemeer als een dagblad. Tegen de complete vergetelheid kan een boek enig soelaas brengen. Dus ben ik erg blij met wat Leo Peeraer, de meest idealistische uitgever die ik ken, vanavond in Aalst presenteert.
Op het achterplat van het boek een foto met een norse auteur die in het museum van Eleusis achter een homerische vaas schuilgaat. Schuilgaat, want een vertaler of essayist steekt zich steeds een beetje weg achter iemand anders of iets anders.
Zaal De Geuzen in Utopia is overvol. Je kan uitgever en auteur wel nog plezieren via contact@uitgeverijp.be : 19,95 euro voor 215 bladzijden.