Vingertje

Dat Mia Doornaert de clowneske maar goed geprogrammeerde retoriek van Hoeyberghs op de Blandijn verdedigt als onderdeel van het maatschappelijk debat, verontrust me. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Literatuur Vlaanderen lijkt op die manier met het geheven vingertje de schrijversbent een hint te geven. Al dan niet ongewild, maar een columniste kan zich nooit volledig verbergen achter een van de hoeden die zij opzet.