Klimaat

Het woord klimaat, dat niet uit de lucht is, komt via het Latijnse clima (omgeving) uit het Griekse κλίμα. Daarmee bedoelden de oude Grieken de helling van aarde en lucht die zij meenden te zien tussen de evenaar en de polen. Vandaar ook een bepaalde landstreek en de weerstoestanden ermee verbonden. Maar de grondbetekenis helling intrigeert. En verontrust. Want het woord is momenteel wat het uitdrukt. En we glijden mee.