Gezelle en Ryelandt

Kon Gezelle niet al te best zingen, zijn zangerige verzen leenden zich uitstekend voor liedcomposities. Zowat zevenhonderd componisten ontleenden tot op de dag van vandaag verzen aan Gezelles oeuvre.
Een van hen was Joseph Ryelandt, wiens 150ste verjaardag volgend jaar in Brugge wordt gevierd. Het Guido Gezellegenootschap wijdt zaterdag a.s. een studienamiddag aan Ryelandt in de orgelzaal van het Stedelijk Conservatorium in Brugge.
Info: http://www.museabrugge.be/kalender/activiteiten-en-evenementen/studiedag_gezellegenootschap