Handke over Aischylos

Ik grasduin in De geschiedenis van het potlood van Peter Handke (1982), bots op veel Homeros en finaal ook op Aischylos: ‘Aischylos lijkt mij van alle dramaturgen de volmaaktste: geen intrige, alleen de macht van het woord; puur drama.’ (238) De vertaling ‘macht van het woord’ doet me te veel denken aan het domein van de retoriek. Ik vermoed dat ‘de kracht van het woord’ adequater zou zijn. Wellicht staat er het meerzinnige ‘Kraft’, maar ik ken de brontekst niet.
Wat ik wel weet: Handke heeft gelijk. Aischylos vertalen is me al even uitdagend als wat ik twintig jaar geleden heb ervaren met zijn tijdgenoot Pindaros.