Snelethiek

Lopende zaken worden in Noord-Ierland beheerd door Londen. Op voorwaarde dat er tegen vandaag geen regering kon worden gevormd, werd om middernacht abortus legaal.
Te onzent heeft de regering in lopende zaken geen meerderheid en springt de Kamer in het lege gat om revancherend de abortuswet te versoepelen.
Niet direct een blijk van politiek ethos lopende zaken af te handelen als conditionele, laat staan als snelle zaken.