Vertaler

Elk jaar opnieuw bots ik met De Druivelaar op kerkvader Hiëronymus van Betlehem. Eigenlijk was de Bijbelvertaler afkomstig uit Stridon, vandaag wellicht een plek in de buurt van Ljubljana (Slovenië), maar de kluizenaar werkte zowat de helft van zijn leven in Betlehem (+420). En dat klonk beter.
De patroon van de vertalers was me dit jaar gunstig gezind. Hij zag in de boekhandel Leonardo da Vinci, Ambrosius en Verhaeren, straks ook een verzameling Griekse heroïsche epigrammen. Op mijn werktafel o.m. de eerste worp van Aischylos’ Perzen en ook – in opdracht van het ICL – de paas- en pinkstersequenties Victimae paschali laudes en Veni Sancte Spiritus.
‘Tussendoor’ herlees ik vandaag zijn beroemde brief 57 over vertalen. En toon ik de man hier even in een werk uit ca. 1530 van mijn stadsgenoot Pieter Coecke van Aelst. Of hoe vertalen een mens kan tekenen…

Pieter Coecke van Aelst, De Heilige Hiëronymus in zijn werkkamer, ca. 1530 (Walters Art Museum, Baltimore)