Duif

In Oostende ligt de Rainbow Warrior III van Greenpeace voor anker. Het schip bergt een vreemde tegenstelling in zijn naam: Rainbow wijst naar vrede, Warrior klinkt nogal martiaal. Op de boeg een mooi symbool: duif met olijftak in de bek.
Een oud Bijbels symbool uit het zondvloedverhaal in Genesis: ‘Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam, met een groen olijfblad in haar bek, begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn.’ (8:11) Greenpeace komt op voor een groene en vreedzame wereld, zo zegt haar naam.
Ook in de kunst is de duif een oud symbool. Bij de eerste christenen wijst die duif op redding. En vrede. Voor Eirènè (Irene, vrede), begraven in de catacomben van Callixtus langs de Via Appia, heeft de duif wel een heel bijzondere betekenis.

144a033c7ae8c9a91d4ba5609c8e5c9e.jpg