Penelope bis

Ontroerend en aangrijpend De twee levens van Penelope, het nieuwe beeldverhaal van Judith Vanistendael over een chirurg die zich geroepen weet geregeld op missie te trekken in Syrisch oorlogsgebied, terwijl thuis een haast ideale man wacht en een intrigerende puberende dochter. Het verhaal zelf situeert zich thuis, het raamwerk is homerisch met een merkwaardige omkering van de wachtende Penelope die nu naar de oorlog trekt uit humanitaire redenen. Zegt ze tegen haar huisman Otto, een dichter: ‘Eigenlijk ben jij Penelope… Niet ik.’ (62) Vanistendael expliciteert de link met de Odyssee door de vertaalde ouverture ervan op te nemen (11).
Met dit geëngageerd boek vult zij de rij schrijfsters aan die ik reeds in juli vanop de heuvel signaleerde: Ciani, Miller en Barker. – https://patricklateur.be/2019/07/15/heuvelen/
p1100174[1].jpg