Paulinus

Vandaag is het wat dringen op De Druivelaar. Thomas Morus (Utopia) staat op de tweede rij. Vooraan Paulinus van Nola. Paulinus wie?
Steenrijke Romeinse aristocraat uit Bordeaux die, net als zijn vriend Sulpicius Severus, een ascetisch leven ging leiden naar het voorbeeld van Martinus van Tours, van wie Sulpicius een biografie publiceerde. Paulinus was overigens een leerling van Ausonius, Frankrijks eerste dichter. We schrijven dus 4de eeuw, een wondere overgangsperiode waarin voor sommigen ascese een nieuwe vorm van heldendom werd: Martinus langs de Loire, Sulpicius Severus in Acquitanië en Paulinus in Campanië. In Cimitile bouwde hij een grafkerk voor de martelaar Felix en werd er ook zelf begraven.
Ausonius zat intussen gezapig te dichten aan het keizerlijk hof in Trier. Maar de leerling, die ook gedichten en brieven schreef (waarvan in het Nederlands amper iets vertaald werd) correspondeerde vanuit Italië met zijn oud-leraar. In verzen.
Trek je deze zomer naar Napels, rijd eens via Nola naar het landelijke Cimitile. Je gelooft niet wat je in dat godvergeten gat vindt.