Lissabon 1 – De Lusiaden

Jonge Portugezen worden nog steeds groot met de lectuur van De Lusiaden van Luís de Camões (1572), het nationaal epos dat in de loop der tijden gebruikt of misbruikt werd door alle kanten van het politieke spectrum. Ocharmen de jonge hoofden die alle historische en geografische annotaties moeten kennen om de tekst ten volle te begrijpen. En ik vraag me af of hun het plezier wordt gegund de frivoliteiten te lezen van Vasco da Gama en zijn gezellen op het eiland van de Nereïden. Mijn plezier in de voortreffelijke vertaling van Arie Pos (2012) lag vooral in de talloze inhoudelijke en structurele echo’s van de antieken, in het bijzonder van Vergilius’ Aeneis, waarmee Luís de Camões aantoonde dat hij het gesprek met de klassieken aankon. Zijn praalgraf in de kerk van het Mosteiro dos Jerónimos in Belém is gewoonweg praal en geen graf. De man ligt er alleen maar vroom te wezen, de auteur had eerder al zijn onsterfelijkheid bewezen.