Hemelvaart

‘Toen bracht hij hen buiten de stad tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd hij in de hemel opgenomen. – Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς [ἔξω] ἕως πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. – Eduxit autem eos foras usque in Bethaniam et, elevatis manibus suis, benedixit eis. Et factum est, dum benediceret illis, recessit ab eis et ferebatur in caelum.’ (Lucas 24.50-51)

Cahors, Cathédrale Saint-Etienne, romaans portaal, Hemelvaart (ca. 1100)