Nog eenmaal Leonardo

Marijke Arijs schreef over Leonardo literair een aardig en smaakmakend stuk in de Standaard der Letteren. Kan men over Leonardo’s hand in Het Laatste Avondmaal van Tongerlo veel vragen hebben, aan zijn aantekeningen kan men niet twijfelen. Die zijn van zijn hand.
Overigens, wat Het Laatste Avondmaal betreft: kent u de namen van de Twaalf die met gelaat en handen onrust en beweging brengen in de gewijde stilte van het cenakel? Op de kerkelijke kalender (en op De Druivelaar) zijn vandaag de namen te vinden van de apostelen Filip en Jacob de Mindere. Op het fresco staat Filippus als derde rechts van Christus, Jacobus zit aan tafel als tweede uiterst links. Jacobus de Mindere is de stilste figuur, Filippus lijkt het meest aangedaan: zeg toch niet dat ik het ben!

800px-Leonardo,_ultima_cena_(restored)_04 (3) 1920px-Leonardo_da_Vinci_-_The_Last_Supper_high_res (2)