Perzen

Eindelijk opnieuw in Aischylos’ Perzen gedoken, na een Italiaans, Latijns en Frans intermezzo. Da Vinci was de afsluiter van een meerjarenplan, Ambrosius, Verhaeren en ook de NKV-Europalezing van zaterdag a.s. waren opdrachten waarmee ik me volledig kon vereenzelvigen.
Maar eigen projecten overstijgen alles. Perzen is de oudste van de bewaarde Griekse tragedies en onderdeel van een trilogie waarmee Aischylos voorjaar 472 v.C. in Athene het theaterfestival, de Grote Dionysia, won. Kort daarop produceerde hij Perzen in het theater van Syracuse (foto, 2013).
Met Perzen en Smekelingen, twee actuele stukken, begint mijn Aischylos-periode nu definitief. In mijn Europalezing staan al een paar fragmentjes uit Smekelingen in een erg voorlopige worp.