Asielzoeker

Ooit werd Milaan-San Remo gereden op het feest van Sint-Jozef. Als de klassieker nu in zicht komt, moet het zijn dat de brave man in de buurt is. Vandaag dus. Ik heb hem steeds beschouwd als de meest ontkende man. En de romaanse beeldhouwers hebben dat misschien ook wel zo gezien. Meestal zit hij in een hoek van het geboortetafereel, het hoofd in de handen en kijkend naar de andere kant. Het kan natuurlijk ook zijn dat de sculpteurs dachten aan de droom die Jozef krijgt bij Matteüs 1.20-23. Op een van de kleine tympanen in Vézelay is hij toch al wat meer betrokken, maar ondersteunt nog steeds het hoofd met de hand.
De Druivelaar vergeet vandaag te vermelden dat Jozef ook patroon van asielzoekers is. Dat zal in Heule misschien nog wat gevoelig liggen. Maar zo zie ik hem liever, zoals hij dankzij drie andere dromen bij Matteüs 2.12-24 na een grote omweg via Egypte in Galilea een nieuwe stek vindt. Nazaret. En dan denk ik aan een kapiteel in Saulieu en vooral aan dat van Autun.

Autun,_Flight_into_Egypt.jpg