Milaan 4 – Ambrosiaans

In de Sant’ Ambrogio klinkt de ambrosiaanse zang ietwat anders dan het latere gregoriaans, maar hier leeft een eeuwenlange traditie ononderbroken voort. Die wordt ook beeldend ondersteund. In het Sacello di San Vittore in Ciel d’Oro zijn er de mozaïeken van martelaren die door Ambrosius bezongen worden in zijn hymnen. Zelf staat de bisschop erg realistisch afgebeeld tussen Protasius en Gervasius, aan de overzijde en in de koepel zijn Felix, Nabor en Victor te zien. Ambrosius’ tiende hymne opent zo:

Victor Nabor Felix pii
Mediolani martyres,
solo hospites, Mauri genus
terrisque nostris aduenæ…

De vrome Victor, Nabor, Felix,
de martelaren van Milaan,
bij ons te gast, uit Moors geslacht,
en vreemdelingen in ons land…

Mijn vertaling van Ambrosius’ hymnen wordt op zaterdagnamiddag 27 april gepresenteerd in de abdij van Westmalle. Zingen moet ons hart is een tweetalige editie en verschijnt in de reeks Monobiblos bij uitgeverij Damon (Eindhoven).
P1090963 - kopie