Milaan 3 – Opstandig

Ik zag het doek reeds in Novecento van Bertolucci en recent nog inspireerde het Alice Rohrwacher in Lazarro felice. Sinds 2010 hangt Il quarto stato (1901) in het Museo del Novecento bij het Domplein, een vroegere versie ervan is wat verder in de Brera te vinden. Het proletariaat protesteert tegen clerus, adel en boerenstand, en trekt uit de duisternis op naar het licht. Geen vlaggen, alleen figuren, oud en jong, woedend om het maatschappelijk onrecht. Je zou je kunnen afvragen of Giuseppe Pellizza zich liet inspireren door De School van Athene (1509) van Rafaël. Vierhonderd jaar vroeger liet de man uit Urbino antieke filosofen in een frontale opstelling aantreden voor een discussie met de drie andere bronnen van kennis: theologie, poëzie en recht. Pellizza had geen geluk. Hij zag het doek slechts één keer geëxposeerd, de politieke geesten waren nog niet gerijpt. En hij benam zich het leven.
athens