Aswoensdag


Waar zal het woord gevonden worden, waar zal het woord
Weergalmen? Niet hier, hier is er onvoldoende stilte
Niet op zee of op de eilanden, niet
Op het vasteland, in de woestijn of in het land van regen,
Voor hen die in het duister wandelen
Zowel bij dag als bij nacht
Is de juiste tijd, is de juiste plaats niet hier
Geen plaats van genade voor wie het gelaat uit de weg gaan
Geen tijd van verheugen voor wie wandelen in lawaai en de stem negeren.

uit : T.S. Eliot, Ash Wednesday
Tertio 24 februari 2009, p. 6
vertaling: P. Lateur