Statenbijbel

In Dordrecht bekeek ik het allereerste exemplaar van de Statenbijbel, aangeboden aan de Staten-Generaal van de Nederlanden in 1637. Twintig jaar eerder was er op de Synode van Dordrecht (1618-1619) beslist een vertaling te laten maken van Oud en Nieuw Testament uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het werd de eerste Nederlandse bijbelvertaling.
Die indrukwekkende vertaalactiviteit is voelbaar aanwezig in het werkexemplaar met autographa van deel II van de historische boeken (Jozua e.a.). Vertalen is voortdurend corrigeren, en in de marge van het voorlopige drukwerk zijn in handschrift verbeteringen aangebracht. Je ziet er de vierhonderd jaar oude vertalershand aan het werk. En de bijbelvertaling verwerkelijkt.
IMG_5255
De documentair belangwekkende expositie Werk, bid en bewonder. Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme toont ook werk van Rembrandt en Van Gogh. http://www.dordrechtsmuseum.nl/tentoonstellingen/werkbidbewonder/