Dode levende taal

Dat Grieks en Latijn het moeilijk hebben in een eendimensionale wereld weten we allang. Dat het geen geïsoleerd geval is, zagen tot dusver weinigen in. Het gaat dus niet alleen om de dode talen die niet meer mogen spreken, het gaat ook om de eigen levende taal die monddood wordt gemaakt. En om de geesteswetenschappen in het algemeen die in het onderwijs te weinig stem krijgen, wegens een teveel aan STEM. De neerlandici zijn de nieuwe slachtoffers boven én onder de Moerdijk. D’r volgen nog anderen.