Narcissus redivivus

In Pompeji dook in Regio V nu ook een fresco op met Narcissus die zich spiegelt in het water. In dezelfde kamer kwam in november al het fresco met Leda en de zwaan naar boven (cf. EfemeridenAb ovo, 21 november 2018). Uit de fresco’s spreken sensualiteit en levensvreugde, waaraan de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n.C. bruusk een einde zou maken. Op de Pompejaanse wand stierf Narcissus dus tweemaal:
Zijn laatste kreet, terwijl hij steeds nog in dat water staarde,
was: ‘Jij, vergeefs beminde jongenlief!’ en ´t bos weerklonk
van deze roep. Hij riep: ‘Vaarwel!’; ‘Vaarwel!’ was Echo’s antwoord.
[Ovidius, Metamorfosen 3.499-501 – vert. M. d’Hane-Scheltema]

113717557-a05b6e8e-2d77-4b0e-a40a-4258d379d4cf