Hemel! Godveerdegem…

Vlaamse Meesters in Situ. Mooi idee. Ik woon hier alvast tussen de Aalsterse Rubens en de Dendermondse Van Dyck.
Maar veertig jaar geleden al zocht ik in Hemelveerdegem het Johannesretabel uit ca. 1520 op. Een merkwaardige, religieuze poppenkast, houtsculpturen waarin Jacob de Baerze uit Dendermonde al ruim een eeuw vroeger de eerste meester was.
Het verhaal van Johannes de Doper omvat vijf (zes) taferelen. In het bovenregister van links naar rechts: Jezus’ prediking, Salomé’s dans, met in de inzet rechts Johannes’ onthoofding, Jezus’ doopsel in de Jordaan. Onderaan links de verbranding van Johannes’ lijk, rechts de ontdekking van zijn hoofd.
Ik was een beetje overrompeld door al dat fijn houtsnijwerk en schreef toen in het register Godveerdegem, dat zowat twintig kilometer verder ligt. Maar het paradijs kent toch geen grenzen, en ik corrigeerde het niet.
God! Hemelveerdegem dus.

http://www.vlaamsemeestersinsitu.be/nl