Koek versus boek

De laatste tijd nogal wat gegrasduind, en meer dan dat, in minder bekend werk van Petrarca, slechts eenmaal vertaald in het Nederlands (1606) maar over heel Europa geroemd en gelezen tot aan de Verlichting. Zijn De remediis utriusque fortunae (1366) doet vaak denken aan Seneca’s brieven of de Essais van Montaigne. Petrarca reikt zijn lezers richtlijnen aan om vreugde en verdriet in voor- en tegenspoed in de hand te houden door gebruik van rede en deugd. En al lezend heb je wel eens de neiging een en ander te vergelijken met onze tijd.
In een stuk over een grote bibliotheek ergert de schrijver zich aan het gebrek aan goede kopiisten (de boekdrukkunst zou nog meer dan een eeuw op zich laten wachten). En dan heeft hij het over de waardenschaal die ook ons niet onbekend is: ‘Vele heldere koppen hebben, naar ik vermoed, uit angst daarvoor er al van afgezien om aan grote werken te beginnen. Het is een probleem waarmee deze ongeïnteresseerde tijd, die meer belangstelling heeft voor recepten dan voor letteren en kritischer is op koks dan op kopiisten, terecht te maken heeft gekregen.’ (197)
Geweldig boek is dat. En uitstekend vertaald.
http://www.damon.nl/book/petrarca-de-twee-gezichten-van-vrouwe-fortuna