Roth en Zweig

Halverwege de lectuur van de correspondentie Roth/Zweig, en je betreurt het dat de zwerver Roth zo’n slechte conservator was, terwijl Zweig alles netjes bewaarde. Een paar korte citaten.
– Van de jood Roth:
Onze voorvaderen zijn Goethe, Lessing en Herder, niet minder dan Abraham, Isaac en Jakob. (…) Hier gaat het tegen de Europese beschaving, tegen de humaniteit, die u terecht en trots voorstaat. [Parijs, 22 maart 1933 – p. 88]
– Van de schrijver Roth:
Ziet u het dan nog steeds niet? Het woord is gestorven, de mensen blaffen als honden. Het woord heeft geen enkele betekenis meer, d.w.z. geen actuele betekenis. [(Rapperswil,) 9 oktober 1933 – p. 114]
– Van de drinker Roth:
Waarom begint u over alcohol? U weet dat ik al heel lang alleen maar wijn drink. [Parijs, 13 april 1934 – p.151]

Een aanrader: Joseph Roth en Stefan Zweig, Elke vriendschap met mij is verderfelijk. Brieven 1927-1938. Vertaald door Els Snick, Privé-domein nr. 300, De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, 2019.

Foto: Zweig en Roth, Oostende, zomer 1936