Hymnen

Hilarius van Poitiers (4de eeuw) zie ik vandaag op De Druivelaar staan, de geestelijke leidsman van Martinus van Tours (Sint-Maarten) en de eerste christelijke hymnendichter in het Westen, nog vóór de composities van Ambrosius van Milaan. Van Ambrosius’ hymnen verschijnt mijn vertaling eind april bij Damon. Van het handvol hymnen van de Fransman maak ik dit jaar werk. Als tussendoortje. Grote poëzie schreef Hilarius niet, maar literair-historisch zetten zijn hymnen een groots Grieks-Romeins genre voort binnen de christelijke cultuur.

Foto: apsis van de romaanse Saint-Hilaire le Grand, Poitiers.