Johannes de Doper spreekt

ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω – Respondens autem dicebat illis: ‘Qui habet duas tunicas, det non habenti; et, qui habet escas, similiter faciat.’ – Hij gaf hun ten antwoord: ‘Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.’ (Lucas 3:11)