Zalig

‘Zalig’ wordt niet meer gebruikt, lees ik. ‘Zalig’ is dus naar de hel verwezen, terwijl het vroeger de andere richting uitging. Religie verdwijnt, naar het schijnt, en dat uit zich uiteraard in de taal van wie dat beweert. ‘Zalig’ krijgt men niet meer over de lippen, ‘zalig kerstfeest’ klinkt als vanuit een andere planeet. Voor sommigen. Vreemd genoeg hadden de vertalers van de zaligsprekingen bij Matteüs en Lucas dat woord ook al verbannen. Wie arm van geest is, is al sinds 1992 niet meer zalig maar gelukkig. Vertalers zijn influencers. Zalig!