Ruusbroec

De Brabantse mysticus Jan van Ruusbroec stierf op 2 december 1381 in zijn klooster Groenendaal ten zuiden van Brussel. Zijn werken, waarvan Die geestelike brulocht deel uitmaakt van de literaire canon, zijn over de eeuwen heen een blijvende uitdaging om door en achter de dingen te kijken. In de oude tiendelige reeks ‘Ruusbroec hertaald’ is de middeleeuwse tekst in iuxta met de hertaling te vinden. Het proloogvers van Een spieghel der eeuwigher salicheit klinkt in de taal van Ruusbroec zo:
Dit boec mach wel .i. spieghel wesen
Daer men waerlec in mach lesen
Gode, alle dooghde ende eewegh leven;
Daer-omme es hem dese name ghegheven:
Spieghel der eewegher salecheit.
Diere hem in spieghelt doet wijsheit.

Teksteditie L. Moereels (Lannoo, 1976)
Detail 14de-eeuws manuscript, Koninklijke Bibliotheek Brussel.

Vrijdag 7 december houdt het Ruusbroecgenootschap een studiedag over o.m. Beatrijs van Nazareth en Edith Stein.
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruusbroecgenootschap/over-het-ruusbroecgenootschap/activiteiten/ruusbroecdag/