Ab ovo

Pompeji gaf alweer een kleinood prijs. Ditmaal een fresco met een seksscène: Leda en de zwaan alias Zeus. Je zou de metamorfose bij Ovidius verwachten. Maar neen, Leda wordt er slechts in één vers vermeld. Antieke dichters lieten het verhaal over aan schilders, mozaïsten en beeldhouwers.
Van Leda wordt gezegd dat zij na het bezoekje van Zeus twee eieren uitbroedde waaruit Kastor en Polydeukes voortkwamen, én Klytaimnestra en Helena. De schaking van deze laatste werd de aanleiding voor de Trojaanse Oorlog, achtergrond van de Ilias. Homeros begint zijn verhaal evenwel niet met Helena, maar – zegt Horatius – in medias res, direct met Achilles’ wrok. Het ei (ovum) waaruit de mooie Helena kwam, blijft onaangeroerd: nec gemino bellum Troianum orditur ab ovo – geen tweelingei opent de Ilias (Ars Poetica 147, vert. Piet Schrijvers).
Waar de uitdrukking ab ovo vandaan komt mag dan wel minder bekend zijn, waar dat ei vandaan komt intrigeert des te meer.

113556177-6eacaa70-1dc1-4d2f-a328-d1d604de8642