SPQR

De Piazza del Campidoglio was vandaag te klein voor de duizenden die opkwamen tegen de verloedering van Rome: zinkgaten, brandende autobussen, omvallende bomen, blokkerende roltrappen, geweldpleging… Kop van jut is al sinds maanden burgemeester Virginia Raggi. Dat resulteerde in een nieuwe versie van het aloude SPQR (Senatus Populusque Romanus): Sempre Peggio Questa Raggi – Almaar erger die Raggi.
Hoog verheven op zijn paard kijkt de keizer-filosoof Marcus Aurelius stoïcijns over de massa. In zijn Persoonlijke notities lees ik: Ὅτι οὐδὲν ἦττον τὰ αὐτὰ ποιήσουσι, κἂν σὺ διαρραγῇς – Ze zullen toch precies hetzelfde doen, ook al barst jij van woede. (VIII.4 – vert. Simone Mooij-Valk)

123021688-2ad798f3-8565-4eb1-8c9a-d048f8ec4922