Maat houden

Goed nieuws van het homerisch front. De vertaling van de Odyssee krijgt in de Perpetua reeks van Athenaeum een nieuwe druk. Hét moment om een paar kleine correcties door te voeren, want het volmaakte boek bestaat niet.
Ik botste o.m. op een stereotiep halfvers dat Homeros in de mond legt van Alkinoös, vorst van de Faiaken, én van Menelaos, koning van Sparta. In 7.310 en in 15.71 luidt een halfvers telkens: Het beste is in alles maat te houden. Ondanks mijn homerische index was het me ontgaan, en het lijkt me evident dat je eenzelfde vers ook identiek vertaalt.

Overigens, wat een mooi vers! Door en door Grieks. Solon zal de gedachte later hernemen met μηδὲν ἄγαν. En bij Kleoboulos, ook een van de Zeven Wijzen, luidt het: μέτρον ἄριστον. Nog later pleit Aristoteles voor de μεσότης. En in een nog andere toonaard zal Horatius de aurea mediocritas bezingen.
Die gouden regel van maat en middenweg begint, zoals zoveel, bij Homeros.