Dure brief

405.000 euro bij Sotheby’s Parijs voor een van de laatste brieven van Rimbaud, die in 1891 op 37-jarige leeftijd stierf. Ocharmen, Arthur. Wie betaalt zoiets? En dan moet ik denken aan een van zijn vroege verzen. Rimbaud was zestien toen hij op 20 september 1870 Les effarés schreef. Ik las het gedicht ooit in de Poësis, samen met o.m. Le dormeur du val uit hetzelfde jaar. De eerste twee strofen van Hummels:

Noirs dans la neige et dans la brume,
Au grand soupirail qui s’allume,
Leurs culs en rond,

À genoux, cinq petits, – misère! –
Regardent le boulanger faire
Le lourd pain blond…

In de vertaling van Paul Claes (Athenaeum, 2006):

Zwart in de sneeuw en in de nevel,
Bij ´t keldergat licht in de gevel
Hun kont omhoog,

Zitten vijf kleintjes – ach! – te staren
Hoe zich de bakker naar het zware
Blonde brood boog…