Weemoed mijn wereld

Standaard der Letteren en Poëziekrant n.a.v. Van Wilderode 100/20 en de bloemlezing Weemoed mijn wereld. – In Poëziekrant 2018-5 de stemmen van Bram Lambrecht, Beatrijs van Craenenbroeck, Herman van Rompuy en Sarah Vankersschaever, twee maiores en liefhebbers van Van Wilderode en twee jonge poëziecritici. In SdL Luuk Gruwez: ‘Van Wilderode is niet alleen een verstandig, maar ook een bij uitstek sensitief dichter. Hij heeft al zijn zintuigen nodig om op bedwelmende manier een verloren paradijs weer tot leven te roepen. Hij baseert zijn visie op Eden, met hoofdletter. Hij ziet en voelt alles voorbijgaan en verzet zich daartegen met zijn poëzie.’