Streuvels semper vivens

Stijn Streuvels is minder weg dan ooit. Nu werd in een overvol Letterenhuis zijn briefwisseling met Antoon Coolen gepresenteerd. Stijn Vanclooster bezorgde die onder de titel Een altijd weer vernieuwd geluk. Tegelijk werd het glas geheven op het feit dat Paul Thiers zijn unieke Streuvelscollectie toevertrouwde aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Dat de ‘man van IJvegem’ lezers, onderzoekers en verzamelaars blijft raken is een fenomeen op zich. Volgend jaar wordt herdacht dat hij een halve eeuw geleden overleed, twee jaar later dat hij anderhalve eeuw geleden werd geboren. De meester zelf zou er niet mee gediend zijn. In een brief van 6 september 1946 aan Coolen lees ik: ‘Ik aanveerd dat het alles goed en vriendelijk bedoeld is, maar ik dien er niet voor (ongeschikt) en zie er geen reden in te vieren omdat men oud is geworden!’ (Vanclooster, 127) Maar als vieren aanzet tot lezen of herlezen, dan kan zelfs de stijfkop Streuvels daar niet tegen zijn. – http://www.streuvels.be