4 oktober – Franciscus van Assisi

Portiuncula

Ik zie hem lopen door de nauwe poort
waar schijn en leugen overgaan in kleur,
geluid en geur van wat met tooi noch woord
bedriegt. Een dwaas gelijk – van wat gebeurd

was toen, nog amper sporen in zijn geest –
vond hij de weelde van het dal. Ik hoor
zijn lied en vogels wisten voor het eerst
hun zang verstaan en echoden in koor.

Ik lees wat hem verklaard werd in die dagen
– Matteüs’ woord: ‘Je zal geen reistas, staf,
geen tweede overkleed of schoeisel dragen.’ –
en weet dat hij toen veel om weinig gaf.

uit: De speelman van Assisi (Poëziecentrum, 1994) en In tegenstroom (P, 2015) – https://patricklateur.be/portfolio/in-tegenstroom/

franc15