Anton van Wilderode, leraar in de letteren

100 jaar geleden werd Anton van Wilderode geboren, hij overleed 20 jaar geleden. De KANTL organiseert in Gent op woensdagnamiddag 14 november een colloquium over Van Wilderode als promotor van literatuur: de leraar Nederlands en klassieke talen is ook auteur van het handboek De dubbelfluit en vertaler van o.m. Vergilius en Horatius. Hij was een echte ‘leraar in de letteren’, een epitheton dat Tom Lanoye ooit bedacht. Sprekers op het colloquium zijn de professoren Dirk de Geest (Leuven), Erik Spinoy (Luik), Johan van Iseghem (Leuven) en Wim Verbaal (Gent). Annemarie Estor leest verzen en vertaalwerk van Van Wilderode. Academievoorzitter Frank Willaert en Patrick Lateur leiden het colloquium. Na afloop is er een receptie.
Alle info: http://kantl.be/agenda/colloquium-anton-van-wilderode-leraar-in-de-letteren – De toegang is gratis, aankondiging wel vereist.