Sic transit spiritus

Toen ik gisteren een rondgang maakte in wat vroeger de oude abdij van Male was, meende ik heel even nog de gezangen van de monialen te horen onder de Kruisweg van Servaes en dacht ik aan wat hier door dichters en componisten werd gecreëerd voor het getijdengebed. Tegelijk kwam me de Sint-Godelieveabdij voor ogen in de Brugse Bouveriestraat, waar ik als hoofdredacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen geregeld kwam. Gastvrijheid en minzaamheid tekenden de contacten.
Twee huizen van spiritualiteit. Asielplekken tegen wat gejaagd is en eendimensionaal. Dwalen door de halflege ruimtes van Male en de Bouverie was me een pijnlijke ervaring. De uitgedunde gemeenschappen van kanunnikessen en benedictinessen vonden in het Brugse een ander huis. De Sint-Godelieveabdij krijgt een gepaste bestemming. Goden van de horeca zouden het slot van Male inpalmen. Sic transit spiritus.

kapel_abdijmale

Sint-Godelieveabdij
boeveriestraat_45_2_1633_1