Konijnenberg en Paardenweide voor vogels

Of we eigenlijk al ’s de Konijnenberg over de Schelde hadden gezien, klonk het lang geleden in Wichelen toen we voor de zoveelste maal transalpijns gingen. Neen dus. Nu wel, met Schoonaardse vrienden gewapend met verrekijkers. Langs de beboste zandheuvel vol konijnenpijpen. Maar we zagen meer dan schichtige konijnen. Tussen de Schelde en die beestjesberg: de Paardenweide, overstromingsgebied. Water- en andere vogels zonder tal: roerdomp, lepelaar, aalscholver, blauwe reiger, Canadese gans, Nijlgans, meeuw, rietgors, meerkoet, en de rest vergat deze niet-ornitholoog. Mijn schoonmoeder zaliger had eigenlijk gelijk. Zij heeft het paradijs voor vogels nooit gezien, maar de Konijnenberg met zicht op haar geboortedorp maakte indruk, bracht me decennia terug in de tijd.