S&V en ultrakatholiek

“Zorgwekkend is voorts dat in die extreemrechtse kringen er nog altijd een versmelting opduikt van Vlaams-nationalisme en conservatief-katholicisme. Zo hield S&V een zomerkamp in het oude klooster van Maleizen – onder meer de ultrakatholieke Sint-Ignatiusschool huist er – waar traditionalistische gelovigen en groeperingen elkaar vinden in hun afkeer voor de ‘te progressieve’ bisschoppen in dit land en de ‘verloedering’ van het katholiek onderwijs. De Wever en co komen goed in de buurt wanneer ze hun pijlen richten op de katholieke onderwijskoepel en zich opwerpen als de verdedigers van het cultuurchristendom tegen de oprukkende barbaren. Dezelfde cultuurstrijd.”
– Emmanuel van Lierde, hoofdredacteur van het christelijk opinieweekblad Tertio (12 september 2018).

Sint-Ignatiusschool: https://www.apache.be/2018/03/08/een-school-met-heimwee-naar-het-derde-rijk/?sh=2a1c284c5928ba10f90c0-1300422322