Griekse tragedies van Johan Boonen

Vertalers beïnvloeden onze verhouding tot de oudheid door hun vernieuwende aanpak. Paul Claes is daarvan de meest bekende exponent. Johan Boonen, die voor zijn eigen toneelwerk in 1976 de Driejaarlijkse Staatsprijs (vandaag – help! – Ultima geheten) kreeg, maakte een paar decennia terug met zijn elf vertalingen uit het werk van Aischylos, Sofokles en Euripides furore. Of riep bij classici van de slechte stempel weerstanden op. Bij Bebuquin verscheen zopas het derde deel van zijn gebundelde vertalingen die niets verloren hebben van hun frisse, heldere en directe zegging, zowel in de leeszetel als in het theater. De Grieken is een mooie Boonen-trilogie die aan de bijna tachtigjarige auteur alle recht doet.
http://www.epo.be/bebuquin/boekinfo.php?isbn=9789075175592  en  http://www.epo.be/nl/theater/3600-de-grieken-bloed-9789075175691.html